Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) mới nhất

Giấy chứng nhận đầu tư là loại giấy phép quan trọng chứng minh nhà đầu tư đang thực hiện một dự án nào đó dưới sự cho phép của pháp luật. Liệu rằng trong năm 2021, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư có những điểm gì mới so với năm 2020, cùng cập nhật thông tin với bài viết dưới đây.

Hiểu rõ hơn về Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư. Giấy phép này có thể là giấy cấp mới hoặc gia hạn tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư hay quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo văn bản pháp luật về đầu tư mới nhất hiện nay, bao gồm Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, quy định rõ một số điều luật của Luật đầu tư như sau.

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

- Đối tượng áp dụng gia hạn giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối với các dự án đầu tư đã được đăng ký, phê duyệt

+ Đối với dự án đầu tư đã hết thời hạn đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư ban đầu.

- Thời hạn đầu tư được quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế và ngoài khu kinh tế nhưng nằm trong khu vực có địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc những dự án có vốn đầu tư lớn nhưng đang trong quá trình thu hồi vốn đầu tư chậm thì thời hạn đầu tư không quá 70 năm.

+ Thời hạn hoạt động của dự án  đầu tư ngoài khu kinh tế và các dự án đầu tư còn lại không quá 50 năm

- Chủ đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm thời hạn đầu tư.

- Việc gia hạn thêm thời hạn đầu tư phải đúng với quy định về sử dụng đất, thuê đất hay thuê địa điểm đầu tư; đồng thời chủ đầu tư đủ các điều kiện tiếp tục đầu tư trong thời gian xin gia hạn; không làm ảnh hưởng đến các vấn đề về an ninh, quốc phòng và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn đầy đủ nhất bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cụ thể là điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn.

+ 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;

+ 02 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư/Gia hạn dự án đầu tư;

+ Các báo cáo tháng, quý, năm đã nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất;

+ 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tính đến thời điểm gia hạn;

+ Đề xuất dự án đầu tư: Diện tích văn phòng, địa chỉ email, số điện thoại chủ đầu tư, công ty tại Việt Nam, tổng số lao động, số lao động Việt Nam, số lao động nước ngoài;

+ Bản công chứng hộ chiếu người đại diện, xác nhận cư trú của người đại diện;

+ Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án . Cụ thể: Hợp đồng thuê địa điểm và Giấy tờ nhà đất, quyết định xây dựng,…

+ Bản công chứng Giấy phép kinh doanh (nếu công ty hoạt động thương mại)

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại các Điều 33, 34, 35, 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tương ứng với các dự án đầu tư khác nhau, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cũng khác nhau tùy từng trường hợp.

Trường hợp 1: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

  • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn 1 bộ hồ sơ (theo giấy tờ như trên) và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định và thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư do UBND cấp tỉnh chủ trương đầu tư

  • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị 4 bộ hồ sơ (theo giấy tờ như trên) và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận cho chủ đầu tư và gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin ý kiến trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
  • Bước 3: Cơ quan thẩm quyền trên tiếp tục cho ý kiến trong thời hạn 10 ngày làm việc kể ngày nhận được đề nghị.
  • Bước 4: Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư phải lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh quyết định.
  • Bước 5: UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời hạn đầu tư và trả kết quả cho nhà đầu tư.

Thời hạn tối đa gia hạn chứng nhận đầu tư đối với dự án là không quá 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận (giấy phép) đầu tư 

Hiện nay, có nhiều công ty Luật uy tín thực hiện dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận (giấy phép) đầu tư, chắc chắn sẽ giải đáp những thắc mắc và tư vấn nhiệt tình, cập nhật thông tin mới nhất đến với quý nhà đầu tư.

Một số đơn vị uy tín thực hiện dịch vụ này: giaychungnhandautu.com là một trong những đơn vị đi đầu dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận (giấy phép) đầu tư hiện nay, với phí dịch vụ rẻ, hỗ trợ nhanh chóng.

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về gia hạn đầu tư

1. Thời hạn hoạt động một dự án đầu tư bao lâu?....

Theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

+ Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm

2. Thời điểm nào nên nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Trước thời điểm hết hạn khoảng 15 ngày là thích hợp nhất để nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Thời gian hoàn thành thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư bao lâu? 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu toàn bộ hồ sơ hợp lệ.

4. Phí dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư bao nhiêu? Đơn vị nào uy tín?...Liên hệ 0932 350 835

Chưa có đánh giá
0932 350 835