Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư dự án tại thị trường Việt Nam cần phải có giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là giấy phép đầu tư. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu sẽ bao gồm những gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhé.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu là hồ sơ mà nhà đầu tư tự lập để thực hiện các thủ tục như: cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và những thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng quy định mà Luật Đầu tư cho phép.

Hồ sơ này bắt buộc phải có đủ thành phần và số lượng giấy tờ theo quy định tại Luật Đầu tư. Ngoài ra nội dung của các giấy tờ đó phải được kê khai đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu phải được làm bằng tiếng Việt. Nếu hồ sơ đăng ký có tài liệu bằng nước ngoài thì bên cạnh tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt hợp lệ kèm theo.

Thủ tục/quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu

Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu, thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Điều này được quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây:

Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ có 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này sẽ có 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chúng tôi đề cập dưới đây dành cho dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi dự định thực hiện dự án đầu tư  đầy đủ hồ sơ được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021).

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư. Mục đích để lấy ý kiến về các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến sẽ đưa ra ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình. Sau đó gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét về các nội dung quan trọng.

Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 6: Thủ tướng chính phủ sẽ quyết định chủ trương đầu tư sau khi nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 7: Sau Khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Dịch vụ hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu

Hiện nay có rất nhiều đơn vị hỗ trợ dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu. Những dịch vụ này giúp bạn có thể đơn giản hóa việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu 

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện như thế nào?

Đối với những trường hợp cấp Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ. Thời gian thẩm định sẽ là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết

Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ bao gồm những gì?

Thành phần hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư; Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định (nếu có).

Những nội dung mà Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét về những nội dung sau: Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; (ii) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) đối với dự án đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Trên đây là một vài thông tin về Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu. Truy cập website để cập nhật nhiều hơn thông tin về vấn đề đăng ký đầu tư dự án tại Việt Nam nhé.

Chưa có đánh giá
0932 350 835