Quy định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư có vai trò quan trọng, không chỉ đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư mà còn giúp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra giám sát các dự án. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đầu tư có những quy định gì? Trình tự và thủ tục ra sao?... Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Quy định về giấy chứng nhận đầu tư!

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là giấy phép hoạt động, do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, các nhân có đủ điều kiện và thường gắn liền với các dự án đầu tư. Phần lớn giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho các tổ chức và cá nhân có yếu tố nước ngoài. Đây là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư (Luật Đầu tư năm 2014).

Nội dung của giấy chứng nhận đầu tư

Theo đó, giấy chứng nhận đầu tư sẽ có các thông tin như sau: mã số, tên và địa chỉ của nhà đầu tư, tên dự án, địa điểm, diện tích đất sử dụng, vốn đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án, tiến độ, quy mô...

Giấy chứng nhận đầu tư được cấp trong các trường hợp nào?

Về nguồn vốn điều lệ: nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo về tỷ lệ sở hữu

Về hình thức đầu tư:

+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, theo hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần.

+ Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hoặc tiếp nhận dự án đầu tư khác

+ Nhà đầu tư  có những sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư

Tương ứng với mỗi dự án, nhà đầu tư cần tiến hành xin giấy chứng nhận đầu tư nhằm đảm bảo tín minh bạch của dự án, giúp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và giám sát.

Những yêu cầu về hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư gồm có các loại giấy tờ liên quan như sau:

Đối với các dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh, gồm có: Văn bản đề nghị được thực hiện dự án đầu tư đã được quy định tại luật Đầu tư 2014 và có sẵn mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, nhà đầu tư có thể căn cứ vào các thông tin này để thực hiện hiệu quả.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị bản sao các loại giấy tờ sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; chứng minh nhân dân, căn cước công dân hộ chiếu (trường hợp nhà đầu tư là cá nhân) và giấy chứng nhận thành lập hoặc các tài liệu để chứng minh về pháp lý (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức). Giấy bảo lãnh về năng lực tài chính và các tài liệu thuyết minh năng lực tài chính.

Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm có: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, vốn và phương án huy động vốn, quy mô, địa điểm, thời hạn, tiến độ, nhu cầu lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội. Đối với các dự án có sử dụng công nghệ cần có tên công nghệ, xuất xứ, sơ đồ quy trình, tình trạng máy móc, thông số kỹ thuật...

Giấy đề xuất nhu cầu về sử dụng đất cho dự án đầu tư (có mẫu theo quy định đánh giá về vị trí, thực trạng, phương án đền bù và giải tỏa mặt bằng...)

Hợp đồng BCC (loại hợp đồng hợp tác kinh doanh) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Các dự án thuộc quyết định chủ chương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư chuẩn bị thành phần hồ sơ tương tự như dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh (phần trên). Ngoài ra, cần bổ sung thêm đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại, tác động về môi trường và có các giải pháp khắc phục, đề xuất các phương án giải phóng mặt bằng và ổn định dân cư, đề xuất cơ chế, chính sách...

Các dự án Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư chuẩn bị thành phần hồ sơ tương tự như dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Tỉnh (phần trên). Ngoài ra, cần bổ sung thêm đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại, tác động về môi trường và có các giải pháp khắc phục, các đề xuất các phương án giải phóng mặt bằng và ổn định dân cư (nếu có).

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các dự án thuộc các quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ, thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư tối đa kể từ khi tiếp nhận hồ sơ là 5 ngày

Đối với các dự án không thuộc các quyết định chủ trương đầu tư, thì nhà đầu tư cần nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 15 ngày. Với trường hợp từ chối thì phải có thông báo để nhà đầu tư nắm.

Đơn vị nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với trường hợp các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế... sẽ do Ban Quản lý thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các các trường hợp: dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở, văn phòng điều hành.

Trên đây là những Quy định về giấy chứng nhận đầu tư, hi vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp nhà đầu tư sẽ nắm được trình tự và thủ tục, để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật!

Chưa có đánh giá
0932 350 835