Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) mới nhất 2021

Xin giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư, là một trong những thủ tục quan trọng được thực hiện trước khi dự án đi vào hoạt động. Để được các cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần phải nộp hồ sơ Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư. Tùy theo từng dự án mà có các thủ tục liên quan. Bài viết dưới đây cung cấp những thông tin cần thiết Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư mới nhất, để khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này!

Hồ sơ đăng ký xin giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin của chủ đầu tư về dự án đầu tư (Luật Đầu tư 2014). Đây là giấy phép quan trọng để chứng minh nhà đầu tư có khả năng thực hiện dự án và là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về dự án.

Hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư là do chủ đầu tư lập để thực hiện thủ tục xin cấp phép hoặc điều chỉnh dự án... theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) hợp lệ phải có đầy đủ các loại giấy tờ, các thành phần liên quan được kê khai đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung sau:

 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 •  Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

4. Tài liệu sau đây liên quan đến các nội dung điều chỉnh:

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Một số thủ tục và hồ sơ xin Giấy phép đầu tư

Tùy thuộc vào từng loại dự án sẽ có các thủ tục và hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư liên quan. Cụ thể:

+ Quy trình đối với dự án có chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (được quy định cụ thể thông qua Luật Đầu tư)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký dự án đầu tư

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày, cơ quan thẩm quyền được đăng ký dự án đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

+ Quy trình đối với dự án không thuộc chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (được quy định cụ thể thông qua Luật Đầu tư)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày cơ quan nhận đăng kí dự án sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư

Các yêu cầu về Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư 2014:

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các tài liệu cần có:

+ Văn bản đề nghị đầu tư dự án để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)

+ Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân thì cần có: Bản sao chứng minh nhân nhân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức cần có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác để xác nhận tư cách pháp lý doanh nghiệp.

+ Trong đề xuất dự án đầu tư cần phải có tên nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô và mục tiêu đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư. Đồng thời đề xuất những ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động của dự án đầu tư, hiệu quả về kinh tế-xã hội từ dự án.

+ Bản sao một số giấy tờ như sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, có cam kết của các tổ chức tài chính về hỗ trợ tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, các tài liệu khẳng định năng lực tài chính của nhà đầu tư dự án.

+ Các đề xuất sử dụng đất, trường hợp dự án không cần đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất... nhà đầu tư nộp bản sao địa điểm, tài liệu xác nhận quyền được sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với các dự án có sử dụng công nghệ như sơ đồ quy trình công nghệ, tên công nghệ, xuất xứ, các thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của thiết bị, máy móc...

+ Hợp đồng BCC (hợp tác kinh doanh) đối đối với dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Về các thành phần hồ sơ theo như quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh (phần trên). Ngoài ra nhà đầu tư cần thực hiện một số yêu cầu (nếu có): các phương án thực hiện giải phóng mặt bằng, phương án di dân và tái định cư cho người dân trong khu vực dự án; tác động của dự án đối với môi trường xung quanh và có các biện pháp bảo vệ cũng như khắc phục; hiệu quả của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Về các thành phần hồ sơ theo như quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh (phần trên). Ngoài ra nhà đầu tư cần bổ sung một số yêu cầu như sao (nếu có): Các phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư cho người dân trong khu vực dự án; tác động đến môi trường của dự án và có các giải pháp khắc phục; hiệu quả của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là khoảng 20 ngày, trường hợp đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ thời thời gian là 45 ngày  gồm

+ Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 15 ngày

+ Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 5

Nếu dự án đầu tư có ngành nghề bán lẻ thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thời gian 20-25 ngày làm việc.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư

Ngày nay, Việt Nam trở thị trường thu hút đông đảo các nhà đầu tư tìm đến và đương nhiên số công ty được thành lập mới là không hề nhỏ và hàng loạt các dự án ra đời. Tuy nhiên để đầu tư một dự án nhà đầu tư cần phải có giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) theo quy định, để khẳng định quyền sở hữu và cũng là cơ sở để các cơ quan thẩm quyền kiểm tra dự án.

Thế nhưng, không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ các thủ tục, giấy tờ và quy trình xin giấy phép đầu tư, vì vậy mà các dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) ra đời, để đồng hành cùng nhà đầu tư cùng giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một số đơn vị cung cấp Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư như Công Ty Luật TNHH Lawkey, Công Ty Luật TNHH Minh Anh, Công Ty Nam Việt Luật,  Công Ty TNHH Tư Vấn Tinlaw, Tfv Investment Consultant Company Limited...Đặc biệt, đơn vị Luật Vạn Phúc được đánh giá là dịch vụ uy tín và nhanh, với giá thành rẻ, mà hiệu quả. Vui lòng liên hệ: 0932 350 835

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) mới nhất?

Khi nào cần xin giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)?

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 thì các trường hợp dưới đây cần phải xin giấy phép đầu tư:

+ Đó là các dự án có chủ đầu tư là nước ngoài

+ Các dự án có chủ đầu tư là các tổ chức kinh tế, bao gồm các trường hợp cụ thể như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tới 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh

Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Vì sao các doanh nghiệp cần có giấy phép đầu tư?

Đây là yếu tố bắt buộc khi các nhà đầu tư muốn thực hiện đầu tư dự án, giúp cho các cơ quan thẩm quyền có thể quản lý việc đầu tư của các nhà đầu tư.

+ Đây là loại giấy tờ bắt buộc khi đầu tư dự án

+ Đây là giấy tờ quan trọng để dự án đầu tư đi vào hoạt động bình thường

+ Đồng thời giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đầu tư thực hiện dự án

Thời gian xin  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường là bao lâu?

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là khoảng 20 ngày, trường hợp đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ thời thời gian là 45 ngày.

Khi nào sử dụng dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép đầu tư?

Ngày nay Việt Nam đã trở thành thị trường thu hút hút các nhà đầu tư đến đây để tìm hiểu, thành lập công ty, đầu tư dự án. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm thông tin, quy trình, các giấy tờ liên quan... để cung cấp đầy đủ cho các quan chức năng có thẩm quyền.

Vì vậy mà các đơn vị cung cấp dịch vụ ra đời, đồng hành cùng các nhà đầu tư, tư vấn, đề xuất những giải pháp, để giúp nhà đầu tư giải quyết nhanh chóng để dự án nhanh chóng được tiến hành theo tiến độ, tránh mất thời gian và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là thông tin Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư mới nhất, hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp nhà đầu tư nắm được phần nào về quy trình, thời gian và các tục liên quan để phục vụ hiệu quả cho quá trình xin giấy phép nhanh chóng, tiện lợi!

Chưa có đánh giá
0932 350 835